facebook twitter
BK BAĞIMSIZ DENETİM BK BAĞIMSIZ DENETİM deads

MAKALELER

01.12.2014 -

30.11.2014 -

29.11.2014 -

SİRKÜLER

07.01.2015 -

21.12.2014 -

21.12.2014 -

Faydalı Linkler

Türkiye Büyük Millet Meclisi malbak rega tcmb csgb T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı T.C. Ekonomi Bakanlığı T.C. Hazine Müsteşarlığı Türkiye İstatistik Kurumu Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Bursa Defterdarlığı İstanbul Defterdarlığı Ankara Defterdarlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

GÜNCEL MEVZUAT

10.07.2018 - Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın Ve Turizm

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım 2018/15 09 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30473 (2.Mükerrer) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih:..     Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve

10.07.2018 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

Vergi Usul Tebliği 501 09 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30473 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 …     Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

10.07.2018 - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Milli Emlak Genel Tebliği 388 07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30471 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî…     Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: